Private ydelser

SYGSIKRINGS GRUPPE 2

En del lægelige ydelser er ikke dækket af sygesikringen.

Er du tilmeldt sygesikringsgruppe 2, skal du selv betale for en del af konsultationen.

Herudover skal du f.eks. selv betale for sygemeldinger, attester såsom kørekortsattest , rejserådgivning og efterfølgende rejsevaccinationer og diverse lægeerklæringer, som ikke betales af forsikringsselskaber.

PRIVATE KONSULTATIONER

Konsultation 300 kr pr påbegyndt 15 min

Attest til forsikring, hvor der ikke centralt er aftalt honorar pr. opstartet, 1500 kr pr påbegyndt 30 min.

Der tages forbehold for prisændringer og evt. fejl - spørg i klinikken.

ATTESTER

Kørekortsattest500 kr.
Motorattest500 kr.
Attest ved afbestilling af rejse500 kr.
Muligheds erklæring500 kr.
Frihåndsattest ved sygedom500 kr.
Lægeerklæring vedr. sygdom450 kr.
Medicinattest til rejser300 kr.
Ansøgning om enkeltilskud300 kr.
Ansøgning om parkeringstilladelse300 kr.
Graviditets test efter eget ønske80 kr.
Journaludskrift10 kr. pr. ark, max 200 kr.

VACCINER

Voksne

Engerix B (hepatitis B)  250 kr.
Pneumokok 23 valent, 325 kr.
Pneumokok 13 valent, 950 kr.
Havrix, 350 kr.

Influenzavaccination
incl. vaccine, 250 kr.

Japansk hjernehinde-betændelse, 980 kr.
Meningokok A + C, 200 kr.
Meningokok A, C, Y + W-135, 600 kr.
Difteri/Tetanus, 150 kr
Rabies, 700 kr.
Twinrix (hepatitis A og B), 500 kr.
Tyfus (injektion), 250 kr.

Børn

Engerix B, 200 kr.
Havrix børn, (Hepatitis A), 300 kr
Difteri/Tetanus, (Gratis ved skade )
Twinrix (hepatitis A og B) børn, 400 kr.