Private ydelser

SYGESIKRINGSGRUPPE 1 ELLER 2

De fleste lægelige ydelser er dækket af sygesikringen, hvis du er tilmeldt sygesikringsgruppe 1. Hvis du er tilmeldt sygesikringsgruppe 2, er der en patientandel at betale. Hvis du er i tvivl om, hvilken sygesikringsgruppe, du er tilmeldt, fremgår dette af dit sygesikringsbevis.

Du kan læse mere om sygesikringsgrupper og dine rettigheder som patient ved at klikke på nedenstående link

Læs mere her

Der er dog en række lægelige ydelser, som ikke er dækket af sygesikringen, dette gælder bl.a. motorattester, mulighedserklæringer til arbejdsgiver, diverse lægeerklæringer samt en række vacciner bl.a. specifikke rejsevacciner.

Du kan nedenfor se priserne på de ydelser, vi tilbyder i klinikken. Der kan betales med kort fra de fleste større kortudbydere fx Visa, Mastercard, Electron samt kontant. Der skal betales i klinikken inden evt. attest eller erklæring kan udleveres.

Vær venligst opmærksom på, at vi forbeholder os retten til at opkræve et gebyr sv.t. ydelsens pris dog max 500 kr. ved udeblivelser til konsultationer vedr. private ydelser. Dette da vi desværre oplever en stigende tendens til udeblivelser uden forudgående afbud.

PRIVATE KONSULTATIONER, ATTESTER, VACCINER M.V.

Når du ringer for tidsbestilling, er det vigtigt, at du kan oplyse navnet på attesten, du ønsker udført, da det kan være meget forskelligt, hvor meget tid, der skal sættes af til den enkelte attest. Derudover er der i nogle tilfælde egenbetaling på attesterne. Prisen afhænger af tidsforbrug samt attestens omfang og art.

Attest til forsikring, hvor der ikke centralt fra er aftalt honorar, honoreres med 1.500 kr. pr. påbegyndt 30 min. inkl. moms.

Der tages forbehold for prisændringer og evt. fejl - spørg i klinikken.

ATTESTER

Motorattest (førstegangs-erhvervelse/ukompliceret)500 kr.
Motorattest (generhvervelse/ukompliceret)600 kr.
Attest ved afbestilling af rejse650 kr.
Mulighedserklæring (erstatter den traditionelle sygemelding. Erklæringen har to sider, hvor side 1 udfyldes af arbejdsgiver og patient inden fremmøde i klinikken mhp. udfærdigelse af side 2).500 kr.
Frihåndsattest ved sygdom - afhængigt af størrelse og tidsforbrug300-750 kr.
Lægeerklæring vedr. sygdom500 kr.
Medicinattest til rejser - afhængigt af størrelse og tidsforbrug300-750 kr.
Ansøgning om enkeltilskud pr. præparat - vær opmærksom på, at en ansøgning ikke er en garanti for, at tilskuddet bliver godkendt300 kr.
Ansøgning om parkeringsskilt400 kr.
Graviditetstest efter eget ønske100 kr.
Journaludskrift10 kr. pr. ark, max 200 kr.
Lægeerklæring ved fritagelse af sikkerhedssele og hjelm500 kr.
Lægeerklæring vedr. sygdom i forbindelse med studie (indikeret)300 kr.
Lægeerklæring vedr. sygdom (efter anmodning fra arbejdsgiver)600 kr.
Varighedserklæring til arbejdsgiver600 kr.

VACCINER

Vejledning og rejsevacciner er ikke en del af den offentlige sygesikring.

Voksne

Engerix B (hepatitis B)  350 kr.
Pneumokok 23 valent, 325 kr.
Pneumokok 13 valent, 950 kr.
Havrix, 350 kr.

Influenzavaccination
incl. vaccine, 300 kr.

Japansk hjernehindebetændelse, 1050 kr.
Meningokok A + C, 200 kr.
Meningokok A, C, Y + W-135, 650 kr.
Difteri/Tetanus, 300 kr. (Gratis ved skade)
Rabies, 700 kr.
Twinrix (hepatitis A og B), 550 kr.
Tyfus (injektion), 250 kr.

Børn

Engerix B, 300 kr.
Havrix børn, (Hepatitis A), 300 kr
Difteri/Tetanus, 250 kr. (Gratis ved skade )
Twinrix (hepatitis A og B) børn, 450 kr.